قانون مدیریت بحران

قانون مدیریت بحران

قانون مدیریت بحران یک حوزه مهم و گسترده در حوزه مدیریت عمومی و ایمنی است که به تدبیرها و رویکردهای مختلفی برای پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی،

ادامه مطلب »
چرخه مدیریت بحران

چرخه مدیریت بحران

چرخه مدیریت بحران یک فرآیند گام به گام است که به منظور شناسایی، پیش‌بینی، پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی در مواجهه با وقوع بحران‌ها و

ادامه مطلب »
عوامل ایجاد بحران

عوامل ایجاد بحران

بحران‌ها بخشی از زندگی انسان‌ها هستند که ممکن است به شکل‌ها و ابعاد گوناگونی ظاهر شوند. این بحران‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلفی از اقتصاد و

ادامه مطلب »
انواع بحران

انواع بحران

بحران‌ها از آن دسته پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند که توانایی تحولات ناگهانی و تأثیرات وسیع را در جوامع انسانی دارند. این پدیده‌ها

ادامه مطلب »